Hjem / Alt om norsk havre / FoU / Fra Nofima

Forskningsrapporter om havre fra Nofima

Nofima, tidligere Matforsk, hadde et prosjekt om karbohydrater, matkvalitet og helse i perioden 2005 til 2008. Vedlagt er en liste over prosjekter og rapporter fra Nofima knyttet til havre.

Effect of variety, storage and heat processing on flavour and storage stability of oats. Dr. scient. thesis 1996:4, Agricultural University of Norway Publication

 

Variation in oat groats due to variety, storage and heat treatment. II: Sensory quality. Publication

 

Effects of storage and heat processing on the content and composition of free fatty acids in oats. Publication

 

Effekt av varmebehandling av bygg, havre, kveite og mais på næringsverdien til kylling, regnburaure og mink. Del I. Mink Publication

 

Sensory and chemical studies of lipid oxidation in raw and heat-treated oat flours. Publication

 

Effekt av varmebehandling av bygg, havre, kveite og mais på næringsverdien til kylling, regnbueaure og mink. Del I Kylling og regnbueaure Publication

 

Variation in oat groats due to variety, storage and heat treatment. I: Phenolic compounds. Publication

 

Detection of eight GMO maize events by qualitative, multiplex PCR and fluorescence capillary gel electrophoresis. Publication

Bestemmelse av 8 genmodifiserte maiskonstruksjoner ved kvantitativ, multipleks PCR og fluorescens kapillær gel elektroforese Spesifikk lovgivning i EU krever at mat som inneholder med enn 0,9 % genmodifiserte organismer (GMO) må være merket. Dette har nødvendiggjort utvikling av metoder for påvisning og kvantifisering av slike organismer. Med henblikk på screening av mat og fôrvarer er det hensik...

 

Sensory changes in extruded oat stored under different packaging, light and temperature conditions. Publication

Tørket ekstrudert havre ble pakket på en termoformer i nitrogen atmosfære i pakninger med forskjellig oksygengjennomgang. Havren ble lagret lyst og mørkt ved 38 C i 3 måneder og 23 C i 10 måneder. Sensoriske egenskaper ble sammenlignet for havreprøvene lagret ved de to betingelsene. Holdbarhetsforsøk med langtidsholdbare produkter er generelt tid- og kostnadskrevende, og hensikten med forsøket var...

 

Differentiation of important and closely related cereal plant species (Poaceae) in food by hybridization to an oligonucleotide array. Publication

DNA array for påvisning av kontaminering med plantemateriale Vi presenterer en metode for bruk av DNA array for påvising av kontaminering med plantemateriale i mat. Metoden virket bra, og ble evaluert på naturlig kontaminert mat.

 

Effect of oxygen transmission rate of the packages, light and storage temperature on the oxidative stability of extruded oat packaged in nitrogen atmosphere. Publication

Tørket ekstrudert havre ble pakket på en termoformer i nitrogen atmosfære i pakninger med forskjellig oksygengjennomgang. Havren ble lagret lyst og mørkt ved 23 og 38 C i 3 måneder. Sensoriske egenskaper, oksygen-konsentrasjon i pakningene og vannaktivitet ble analysert etter 1, 2 og 3 måneders lagring. Havren utviklet ulike grader av harskning ved de ulike pakke- og lagringsbetingelsene, og produ...

 

Effects of extrusion cooking on extractable lipids and fatty acids composition in sifted oat flour. Publication

 

Oat cereal stability. Publication

Tørket ekstrudert havre ble pakket på en termoformer i nitrogen atmosfære i pakninger med forskjellig oksygengjennomgang. Havren ble lagret lyst og mørkt ved 23 og 38 C i 3 måneder. Sensoriske egenskaper, oksygen-konsentrasjon i pakningene og vannaktivitet ble analysert etter 1, 2 og 3 måneders lagring. Havren utviklet ulike grader av harskning ved de ulike pakke- og lagringsbetingelsene, og produ...

 

An approach to determine the maximum headspace oxygen concentration limit in packages for a dry cereal product. Publication

Artikkelen beskriver en arbeidsmetode for å bestemme en maksimumsgrense for oksygen konsentrasjonen i pakningens frivolum for å oppnå ønsket holdbarhetstid for produkter utsatt for oksidasjon. Tørket ekstrudert havre ble brukt som modellprodukt i forsøkene. Havren ble pakket på en termoformer i nitrogenatmosfære i pakninger med ulik oksygen-gjennomgang og lagret i lys eller mørke ved 23 eller 38 C...

 

New technologies for extending shelf life. Publication

Noen av de viktigste faktorene som reduserer holdbarheten av mange matvarer er oksygen, lys, bedervelsesbakterier og utilstrekkelig kjølekjede. Noen metoder som Matforsk utforsker for å forhindre eller begrense skadeomfanget av disse faktorene er å forstå effekten av oksygen og lys av varierende bølgelengde på ulike matvarer, å utvikle beskyttelse for disse matvarene i form av emballasje med tilst...

 

Oxygen transmission rate of packages: Analysis and effect on the oxidative stability of extruded oat. Publication

Larsen, H. 2002. Oksygengjennomgang i emballasje: Målemetoder og effekt på oksidativ harskning i ekstrudert havre. Norges landbrukshøgskole. Doctor Scientiarum Theses 2002:42, ISBN 82-575-0527-7. Oksidasjon av fett og andre komponenter er en av de viktigste årsakene til begrenset holdbarhet for mikrobielt stabile produkter som tørre og frosne matvarer. Oksidasjon av fett reduseres ved å beskytte ...

 

Stefan Sahlstrøm Person

I have a Ph.D in biochemistry from University of Umeå, Sweden with focus on enzymes involved in photorespiration in plants. We studied why not all carbondioxide in the air was metabolised to sugar and we used spinach as a model plant. After my Ph.D studies I received a postdoc position at University of Life Science, Ås and was involved in projects were we studied proteolytic activity in propionic ...

Tlf: +47 64970106

stefan.sahlstrom@nofima.no

Tips en venn