Hjem / Norsk Havreforening / Konkurranseregler

Konkurranseregler i havrekonkurransen

Følgende regler gjelder i konkurransen. Det tas forbehold om endringer i reglene.

Hovedregler
• Deltagere kan være enkeltbønder, grupper, foreninger, bedrifter etc.
• Laget med høyeste dekningsbidrag vinner. Dekningsbidrag = Avlingens verdi – dyrkingskostnader
• Det kåres fylkesmestre i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Trøndelag. Norgesmester blir det laget med høyeste dekningsbidrag ved konvensjonell dyrking inkludert arealtilskudd.
• Deltageravgiften er kr 5 000,- Antallet konkurrerende lag er minst 4 i hvert fylke. Ved færre påmeldte blir lag foreslått flyttet.
• Fylkesmestere får kr 10 000,- i premie, og Norgesmesteren får kr 5 000,- i tillegg.
• Hvert lag får 4 forsøksruter på 1,6 x 8 meter som dyrkes i henhold til lagets valg av Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag, Norsk landbruksrådgiving Innlandet eller Norsk Landbruksrådgiving Øst.
• Dyrkingskostnader dekkes av konkurransens sponsorer.

Valgbare deler
• Laget velger sted hvor dyrkingen skal foregå; Øsaker ved Kalnes, Hvam videregående skole, Brandval prestegård, Lena-Valle videregående skole eller Værnes prestegård
• Sort i følge godkjent sortliste publisert før start
• Såmengde
• Gjødselslag også evt. flytende gjødsel men ikke husdyrgjødsel
• Mengde og tidspunkt for gjødsling
• Sprøytemidler og bladgjødsling i henhold til godkjent liste
• Mengde og tidspunkt for sprøyting
• Tidspunkt for tresking
Tiltak skal være bestilt senest mandag i aktuell uke. Norsk Landbruksrådgiving tar forbehold om ledig kapasitet, spesielt i innhøstingen, da det også er mange andre forsøksfelt som skal høstes.

Avlingens verdi
• Avlingens verdi regnes som den høyeste oppnåelige av mathavre, hestehavre og fôrhavre når frakt, tillegg og trekk er regnet med.
• Mathavre avregnes etter pris som ved kontraktproduksjon hos Fiskå Mølle i henhold til innlevert forhåndsprøve. Pris er basispris pluss tillegg på 13, 10 eller 7 øre etter kvalitet. Fiskå Mølle anbefaler sortene Belinda eller Hurdal som erfaringsvis har gitt best kvalitet, men andre sorter kan også godkjennes.
• Hestehavre avregnes som ved kontraktsproduksjon hos Felleskjøpet Agri, som betaler opptil 15 øre ekstra for hestehavre fra floghavrefrie bruk med levering til Steinkjer Kornsilo, Norsenteret på Kongsvinger og Eiker Mølle.
• Fôrhavre avregnes etter prisregime angitt i Kornguiden 2018/2019 fra Felleskjøpet Agri og etter gjeldende priser ved nærmeste kornmottak i henhold til innlevert forhåndsprøve og en rasjonell mengde.
• Prisene er avhengige av målprisen på havre som blir avtalt i jordbruksforhandlingene. Den var 2,50 kr/kg i 2017.
• Avgift for markedsregulering er lik for matkorn og fôrkorn. Satsen blir bestemt av Statens Landbruksforvaltning i august 2018. 
• Arealtilskuddene blir bestemt i jordbruksforhandlingene. I kornsesong 2015/2016 var disse kr 205,- pr dekar i sone 2 og 3 (Hvam og Brandval) og kr 240,- i sone 4-7 (Stjørdal). Arealtilskudd for økologisk landbruk regnes ikke med, da dyrkingen foregår på jord som ikke er omlagt til økologisk produksjon.

Kostnader
• Såkorn og gjødsel i henhold til vedlagt prisliste for Felleskjøpet Agri pr 31. mars 2018 levert i storsekk. Priser er ikke oppdatert, men vil bli det før såing.
• Såing og gjødsling med kombisåmaskin kr 75/dekar (Leiepriser Norsk Landbruk)
• Ekstra overgjødsling kr 12/dekar
• Sprøytemidler og bladgjødsel i henhold til vedlagt prisliste
• Kjørekostnad for sprøyting/bladgjødsling kr 16 pr dekar
• Fraktkostnad mathavre til Fiskå Mølle er 3,5 øre/kg fra Øsaker. Det er uaktuelt å frakte mathavre fra Værnes.
• Frakt til nærmeste kornmottak med leid traktor, henger og sjåfør settes til 0,50 øre/kg og km. Avstander fra åker til kornmottak er 5,6 km i Stjørdal, 14 km fra Brandval til Kongsvinger og 8 km i Sarpsborg.
• Andre kostnader settes likt for alle. Det omfatter jordarbeiding (100 kr/daa), tresking (110 kr/daa) og ugrassprøyting (15 kr/daa).

Gjødsel: 2018    
Fullgjødsel 22-3-10 4,02 kr/kg  
Fullgjødsel 25-2-6 3,74 kr/kg  
Fullgjødsel 22-2-12 4,22 kr/kg  
Fullgjødsel 20-4-11 4,03 kr/kg  
Fullgjødsel 18-3-15 4,32 kr/kg  
NPK 24-3,5-6 3,51 kr/kg FKA import
NPK 27-3-5 3,65 kr/kg Kun Trøndelag i FKA
Hybrid 17-4-10 (mingjøds med org matr)  3,20 kr(kg Ikke Trøndelag
OptiStart NP 12-23 5,80 kr/kg  
Opti-NS 27 2,98 kr/kg  
Opti-NK 22-12 4,02 kr/kg  
Kalksalpeter 3,21 kr/kg  
Urea A N46 m inhibitor 4,50 kr/kg Ikke trøndelag
       
Såkorn:      
Ringsaker 6,34 kr/kg  
Haga 6,25 kr/kg  
Odal 6,19 kr/kg  
Belinda 6,09 kr/kg  
Vinger 6,34 kr/kg  
Gunhild 6,55 kr/kg  
Våler 6,37 kr/kg  
Steinar 6,42 kr/kg  
Symhony 6,52 kr/kg  
Galant (svensk sort)  6,20 kr/kg  Kun Østfold
       
ThermoSeed er + 0,20 kr pr kg. (ikke Galant)      
For såkorn og gjødsel er priser oppgitt for storsekk, pr 28.2.      
       
Plantevern:      
Expres Gold 3,96 kr/g  
Biowet klebemiddel 59,80 kr/liter  
Ariane S 142,00 kr/liter  
       
Fastac 50 675,00 kr/liter  
Sumi Alpha 649,00 kr/liter  
Karste 1500,00 kr/liter  
Biscaya 950,00 kr/liter  
       
Acanto Prima 334,00 kr/kg  
Proline 800,20 kr/liter  
Delaro 646,00 kr/liter  
Comet Pro 492,00 kr/liter  
Bumper 470,00 kr/liter  
       
Cycocel 750 118,50 kr/liter  
Trimaxx 464,00 kr/liter  
Moddus Start 620,00 kr/liter  
       
Mantrac 66,00 kr/liter  
Gramitrel 51,00 kr/liter  
Pepton 67,50 kr/kg Ikke Trøndelag

Med forbehold om tastefeil i prisene. Andre varer kan også brukes forutsatt likt utgangspunkt for pris. Med forbehold om at forsøksringen kan skaffe varen innen rimelig tid.

Sponsorer 2018

Påmelding - Mer informasjon - Tidligere resultater og sortsprøvinger

Tips en venn