Hjem / Norsk Havreforening / Pressemeldinger / Havre-NM 2017

Åpent Norsk Havremesterskap 2017

Hvem dyrker havre med størst overskudd? Nå starter en ny havrekonkurranse for dyktige kornbønder på Østlandet og i Trøndelag.

Havre-NM på Lena

PLASS TIL FLERE I DRAKAMPEN: De fire første lagene er påmeldt Havre-NM på Lena. Foran fra venstre står lærer Paul Sukkestad, Lena-Valle videregående skole (2 lag?), driftsleder Lars Hustveit, Nibio Apelsvoll, fabrikksjef Petter Gryttenholm og fagkonsulent plantekultur John Ove Hoel, Felleskjøpet Agri avd Lena og Terje Aspevoll, Strand Unikorn Hadeland konsilo. Bak arrangementet står kornrådgiver Erik Aaberg, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og styreleder Rune Sandsether i Norsk Havreforening. Foto: Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening.

Norsk Havreforening inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2017. Målet med konkurransen er å øke produksjonen av norsk mathavre til havregryn og å bedre kvaliteten på havre både til mat og fôr. God avling og god kvalitet gir også det beste resultatet til bonden. Derfor dreier konkurransen om å få det største overskuddet når kornet er solgt og alle kostnader er dekket.

Lagkonkurranse
Det er nå tid for å melde på lag. Studentlag, nabolag, kolleger og bedrifter har tidligere deltatt i havre-NM.  Lagenes utfordring er å kombinere kunnskap om jord og gjødsling, lokalt klima og ulike havresorter, kunnskap om ugras, innsekter og sopp som gjør skade på avlinga, plantevern for å redusere skadene, og alt dette koblet til kunnskap om risikostyring og økonomi. Konkurransen er lagt så nært opp til virkeligheten til norske havredyrkere som mulig.

Dyrkinga skjer i regi av Norsk Landbruksrådgiving, som måler og veier innsatsfaktorer og avling likt for alle, slik at resultatene blir så sammenlignbare som mulig. På den måten får man testet ulike strategier mot hverandre. Det gir grunnlag for læring og utveksling av erfaringer på markdager og fagmøter som arrangeres i tilknytning til konkurransen.

Kårer fylkesmestere og en norgesmester
Konkurransen arrangeres som fylkesmesterskap og de største premiene deles ut på fylkesnivå. Arealtilskudd tas med i beregningen når fylkene skal måles mot hverandre. Norgesmestre har blitt kåret på Blæstad, Hvam, Øsaker og Værnes. Brandval har også vært høyt på resultatlisten. I år er også Lena med, så her er ikke noe avgjort på forhånd.

Seier til Trøndelag i 2016
Steinkjer Kornsilo vant Havre-NM 2016 på Værnes med et dekningsbidrag på kr 1384 pr dekar. Havresorten Haga, delt gjødsling, 15,5 kg N/daa, stråforkorting og sprøyting mot bladminerflue ga 731 kg basis vare på Værnes prestegård. Laget fikk 19 øre ekstra betaling pr kg for hestehavre av god kvalitet. Jon Olav Forbord, som er rådgiver i jord- og plantekultur, potet, korn, grovfôr, hagebruk i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag har ansvar for dyrking og rådgiving rundt konkurransen. Trøndersk kornutvalg tar også et stort ansvar for organisering rundt konkurransen og for fagmøter på Mære, Stiklestad, Skogn og Skjetlein. Alstadheim havredyrkerlag, Steinkjer Kornsilo, Felleskjøpet Agri Trøndelag og Vebjørn Havregryn har allerede meldt seg på i Trøndelag. 

 • Jordprøver fra feltet på Værnes:
 • Volumvekt         1,4
 • Glødetap            2,6
 • pH                          6,4          i  2012
 • P-AL                      12
 • K-AL                      9
 • Mg-AL                  2
 • Ca-AL                    60          

- I tilfelle noe er endra bortsett frå pH, som i dag er litt lågare, er kanskje K-AL heller litt lågare enn analysetalet, melder Jon Olav Forbord i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Hard kamp i Østfold
Felleskjøpet Agri avdeling Halden ble Østfoldmestere i Havre-NM 2016 med 621 kg avling og et dekningsbidrag på kr 942,- med 11 kg N og den svenske havresorten Nike, som slo ut 7 lag med Vinger og et med Belinda, selv om disse hadde brukt opptil 13,2 kg nitrogen. Harde konkurrenter de siste årene har vært Thoralf Hvidsten i Østfoldkorn i Sarpsborg, lag fra Kalnes og Tomb, andre kornhandlere og Bjørn Gimming i Halden. Ansvarlig på Øsaker er kornrådgiver Bjørn Inge Rostad i Norsk Landbruksrådgiving SørØst, og havrefeltet blir i nærheten av hvor det har ligget tidligere. 

Første lag er allerede påmeldt i Østfold. Det er «Gutta Krutt» med Rune Karlsen fra Dilling og lagleder Henrik Lund Raagaard fra Rolvsøy. Lagets motto er: Havre gir kraft i marg og bein! Felleskjøpet Agri avd Halden er også med.

Konkurranse på Hvam i år
Havrekonkurransen startet på Hvam i 2012, hvor Hubygda havredyrkerlag fra Kløfta ble de første vinnerne. De vant med en tidlig sort og lave tørkekostnader en spesielt våt høst. I 2015 vant tre kamerater, Ole Magnus Lillestrand fra Askim, Olav Andreas Kvarme fra Nes i Akershus og lagleder Espen Syljuåsen fra Ås. Daglig leder Jan Stabbetorp har stått for dyrking og gjennomføring på Hvam, som har hatt 8-9 lag med i fire år. I fjor var det ingen konkurranse på Hvam, men vi prøver i år, forutsatt 4 påmeldte lag. 

Ny runde på Brandval
I Hedmark har Havre-NM blitt arrangert på Blæstad og på Brandval. I 2016 ble Braskereidfoss kornsilo Hedmarksmester på Brandval. Odal havre, 11,4 kg N/daa og stråforkorting ga en avling på 523 kg fôrhavre og kr 639 i dekningsbidrag pr dekar. Fiskå Mølle Flisa er påmeldt.

Oppland blir fjerde fylke
Oppland er med for første gang i år med et felt på Lena, like ved Lena-Valle videregående skole og i nærheten av kornsiloen til Felleskjøpet Agri. Fire lag er allerede påmeldt.

 1. Felleskjøpet Agri, avd. Lena med lagleder John Ove Hoel,  Stig Rasten Leirvoll, Petter Gryttenholm, Kristin Lundhagen og Egil Odenrud har meldt seg på.
 2. Nibio på Apelsvoll sin avdeling «Korn og frøvekster» stiller lag med lagleder Wendy Waalen, Unni Abrahamsen og Lars Hustveit. 
 3. Strand Unikorn Hadeland konrsilo har meldt på et lag med lagleder Stein Ove Johannessen, Thore Retvedt, Tore Swensen, Jon Ole Torp, Jostein Fjeld og Terje Aspevoll.
 4. Valle videregående skole har meldt på et lag med Paul Sukkestad. Avdelingsleder Åge Flægstad sier at det kan bli to lag fra skolen med elever og lærere.

Konkurranseregler
Alle som skal være med i konkurransen må registrere laget her på norskhavre.no. I god tid før såing må laget velge dyrkingssted, havresort, såmengde og gjødsling. Jordanalyser, priser på innsatsvarer og andre detaljer finnes på norskhavre.no. Flytende gjødsel er tillatt på Brandval. Det skal også leveres prøve for visuell bedømmelse av havre til hest. Prisen for å delta er kr 5000 pr lag, og det må delta minst 4 lag i et fylke for at det skal bli gjennomført et fylkesmesterskap i det aktuelle fylket. Norsk Havreforening tar også forbehold om nødvendig finansiering fra konkurransens sponsorer.

Påmelding | Konkurranseregler | Facebook | Plansjer fra 2016

Kontaktpersoner:

Sponsorer

Tips en venn