Hjem / Norsk Havreforening / Pressemeldinger / Havre-NM 2018

Åpent norsk mesterskap i Havredyrking

Vinnere av Havre-NM i 2017.

Vinnere av Havre-NM i 2017.

Hvem dyrker havre med størst overskudd i 2018? Påmelding til ny havrekonkurranse har åpnet. I år også med svensk deltagelse.

Norsk Havreforening inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2018. Målet med konkurransen er å øke produksjonen av norsk mathavre til havregryn og å bedre kvaliteten på havre både til mat og fôr. God avling og god kvalitet gir også det beste resultatet til bonden. Konkurransen går ut på å få størst overskuddet/dekningsbidrag når kornet er solgt og kostnader er dekket.

Lagkonkurranse
Det er igjen tid for å melde på lag. Både naboer, kolleger, studenter, byråkrater, rådgivere og bedrifter kan delta i havre-NM.  Konkurransen er så nær opp til virkeligheten til norsk havredyrking som mulig.

Lagenes utfordring er å kombinere kunnskap om jord og gjødsling, vær og klima og ulike havresorter, I tillegg trenger en kunnskap om ugras, innsekter, sopp og plantevern og ikke minst økonomi (se konkurranseregler). Selve konkurransen skjer i regi av Norsk Landbruksrådgiving. De både sår, gjødsler, sprøyter og veier opp avling. Også kvalitet blir målt før resultatene blir sammenlignet. På denne måten får man testet ulike strategier mot hverandre.

Kårer fylkesmestere og en norgesmester
Konkurransen arrangeres som fylkesmesterskap på tre-fire steder på Østlandet samt i Trøndelag. Vinner i hvert fylke får kr 10000 i premie. Deretter blir fylkesvinnerne målt opp mot hverandre Arealtilskudd tas da med i beregningene. Til slutt blir det kåret en norgesmester. Norgesmester i fjor ble kornbøndene Olav-Arne Gilstad, Arne Bakken, Johan Olav Hegge og Ola Fiskum fra Skogn og Skatval i Nord Trøndelag. De dyktige kornbøndene oppnådde en avling på 701 kg havre med sorten Haga etter å ha gjødslet med 15 kg nitrogen (delt gjødsling). Dekningsbidrag endte på kr 1144. I 2016 vant også Trøndelag med Steinkjer Kornsilo og 735 kg i avling med samme sort og 15,5 kg nitrogen. I 2015 gikk seieren til Østfold (Kalnes) og Felleskjøpets avdeling i Sarpsborg med sorten Vinger, 696 kg i avling og kun 11 kg nitrogengjødsling. I 2014 vant Strand Unikorn med felt i Akershus (Hvam). Avling ble 529 kg i avling (12 kg N) og sorten het Odal. Og for fem år siden gikk seieren til Solør og Braskereidfoss kornsilo med sorten Belinda og 639 kg avling (12 kg N).  Generelt kan vi si at de som har satset på høy avling og gjødsling har vunnet de to siste årene mens en strategi med moderate kostnader vant fram de foregående årene.

Også svensk deltagelse

Fjorårets vinnerlag fra Trøndelag stiller til ny dyst i år. Samtidig har vi med et svensk lag fra Hushallningselskapet Vest (den svenske forsøksringen) i konkurransen. Både FK Agri, Strand Unikorn og Fiskå Mølle stiller med lag. Det samme gjør selskapet Grønn gjødsel (selger ny type hybridgjødsel det er mulig å bruke i konkurransen, se gronngjodsel.no) pluss lokale møller som Steinkjer Kornsilo (vinner i 2016) og Østfoldkorn.

Konkurranseregler

Alle som skal være med i konkurransen må registrere laget her eller ringe Norsk Havreforening v/Erling Mysen tlf 90577560. Siste frist for påmelding er 1 mai. Siste frist for påmelding er 30 april (kanskje noe før i Østfold).

I rimelig tid før såing må lagene velge dyrkingssted, havresort, såmengde og grunngjødsling. Øvrige konkurranseregler, jordanalyser, priser på innsatsvarer og andre detaljer finnes her. Oppdaterte priser kommer snart. Flytende gjødsel er tillatt i Solør. I tillegg til Yara sin gjødsel kan deltagerne på Østlandet i år også velge en litt rimeligere hybridgjødsel fra Grønn Gjødsel. Prisen for å delta er kr 5000 pr lag. Det må delta minst 4 lag i et fylke for at det skal bli gjennomført fylkesmesterskap i det aktuelle fylket.

Priser innsatsfaktorer

Oppdaterte priser på innsatsfaktorer kommer, 2017 priser er vedlagt.

Sponsorer

Tips en venn