Hopp til hovedinnholdet

Statistikk

Statistisk Sentralbyrå, Norske Felleskjøp og Fylkesmannen i Vestfold har relevant statistikk om havre.

Prisutvikling på havre og potet 1836 - 1999

På 1800-tallet var havren 2½ - 3 ganger så mye verdt som poteten. I 1991 fikk bøndene for første gang mindre betalt for havre enn for potet.

Kilde: Statistisk årbok 2008

www.ssb.no

Nye tall for areal og avling

Norske Felleskjøp har ansvaret for regulering av det norske kornmarkedet, herunder å holde oversikten over tilgang og behov for norsk mat- og fôrkorn med statistikk og prognoser. Ved forventet underskudd av korn anbefaler Norske Felleskjøp importkvoter. Ved forventet overskudd kan det bli aktuelt med nedskriving av matkorn til fôrkorn, betalt lagring av korn til neste sesong eller andre tiltak for å holde markedet i balanse.

http://www.fk.no/kornstatistikk

Forbruket av mathavre pr person i Norge nærmer seg 7 kg pr person. Kilder: SSB, Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp.

Kilde: Produsentregisteret 2019

Link til kart

Norske Felleskjøp har ansvaret for regulering av det norske kornmarkedet, herunder å holde oversikten over tilgang og behov for norsk mat- og fôrkorn med statistikk og prognoser. Ved forventet underskudd av korn anbefaler Norske Felleskjøp importkvoter. Ved forventet overskudd kan det bli aktuelt med nedskriving av matkorn til fôrkorn, betalt lagring av korn til neste sesong eller andre tiltak for å holde markedet i balanse.
http://www.fk.no/kornstatistikk

På 1800-tallet var havren 2½ - 3 ganger så mye verdt som poteten. I 1991 fikk bøndene for første gang mindre betalt pr kg havre enn pr kg potet.
Kilde: Statistisk årbok 2008

www.ssb.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish -�Informasjonskapsler