Hopp til hovedinnholdet

Felles erfaringer i Havre-NM 2020

Rune Sandsether blar i havrenotatene

Styreleder i Norsk Havreforening Rune Sandsether deler gjerne sine tall fra egen havredyrking ved Oslofjorden i Hurum og Røyken.

Norsk Havreforening inviterer alle norske havredyrkere til å dele sine valg og avlingsdata fra årets dyrking i Havre-NM 2020.

Norske kornbønder deler gjerne sine erfaringer og data. Det viste Norsk Havreforenings spørreundersøkelse i 2019, der 342 norske havredyrkere delte data om såing, gjødsling, plantevern og avling. Deling av erfaringer har avløst tidligere lokale dyrkingskonkurranser i Trøndelag og på Østlandet. Målet med Havre-NM har hele tiden vært å bidra til faglige diskusjoner om gode valg i havredyrkinga. I dyrkingskonkurransen gikk premien til laget med høyest overskudd. I årets Havre-NM trekkes premiene blant de som svarer på spørsmålene i undersøkelsen.

På årets premieliste er en storsekk gjødsel fra Yara, såkorn fra Graminor, jordprøver fra Eurofins, spireprøver fra Kimen, gavepremier fra Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn og smaksprøver på havreprodukter fra Møllerens og Axa. Men den viktigste premien er en felles erfaringsbank, som alle får tilgang til.

Nasjonale og lokale funn
Fjorårets undersøkelse ble presentert i et regneark hvor havrebøndene selv kunne velge om de ville sammenligne seg med alle i hele landet, eller med bønder i en eller flere kommuner. Det samme er planen i år. I tillegg kom det nasjonale funn som er et utgangspunkt for diskusjoner:

  • 4-5 kg redusert avling for hver dag utsatt såing
  • 17 kg økt avling pr kg tilført nitrogen pr daa mellom 10 og 15 kg/daa
  • 74 kg/daa økt avling ved bruk av stråforkortingsmidler
  • 60 kg/daa i avlingsreduksjon ved dyrking av havre etter havre
  • 50 – 100 kg/daa i avlingsreduksjon ved middels til store ugrasproblemer
  • 16 kg/daa i avlingsøkning ved delt gjødsling
  • 24 kg/daa i avlingsøkning ved soppsprøyting
  • 10 kg/daa i avlingstap ved elgbeiting

Flere svar gjør tallene sikrere
Samlingen av erfaringer kan bidra til å gjøre det enklere å gjøre gode valg for den enkelte. Og jo flere svar som ligger bak, jo bedre blir grunnlaget. Slik kan disse erfaringene være et supplement til sortsprøvinger fra NIBIO, som kommer i desember, dyrkingsråd fra leverandørene og rådgivning fra Norsk Landbruksrådgiving, når den enkelte skal velge havresort og dyrkingsstrategier for neste sesong. Årets undersøkelse har også spørsmål om bruken av GPS, satelittbilder og andre verktøy for presisjonslandbruk. Med er også muligheten til tvangsmodning av havre i Trøndelag i år etter dispensasjonen fra Mattilsynet.

Over 4000 norske havredyrkere får i disse dager en invitasjon til å delta i undersøkelsen. Svarfristen er 21. januar 2021, som er samme dag som Kornkonferansen og årsmøtet i Norsk Havreforening blir arrangert. Resultatene blir presentert på norskhavre.no.

Nye sorter lønner seg
– Havre-NM har vist at det lønner seg å ta i bruk nye havresorter og å gi havren gode vekstvilkår med riktig gjødsling og plantevern, sier Rune Sandsether, leder i Norsk Havreforening og havredyrker i Hurum og Røyken. I år har han levert mathavre av den norske sorten Vinger til Fiskå Mølle i Moss, som forsyner Lantmännen Cerealia med norsk havre til AXA Bjørn Havregryn.

Kontaktpersoner

  • Rune Sandsether, styreleder i Norsk Havreforening, telefon 971 85 710, postrune@online.no
  • Karstein Brøndbo, sekretær i Norsk Havreforening, telefon 907 54 114, post@norskhavre.no

Havrekalenderen

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish -�Informasjonskapsler