Hopp til hovedinnholdet

Konkurranseregler Havre-NM 2018

Følgende regler gjelder i konkurransen. Det tas forbehold om endringer i reglene. 

Hovedregler

 • Deltagere kan være enkeltbønder, grupper, foreninger, bedrifter etc. 
 • Laget med høyeste dekningsbidrag vinner. Dekningsbidrag = Avlingens verdi – dyrkingskostnader
 • Det kåres fylkesmestre i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Trøndelag. Norgesmester blir det laget med høyeste dekningsbidrag ved konvensjonell dyrking inkludert arealtilskudd. • Deltageravgiften er kr 5 000,- Antallet konkurrerende lag er minst 4 i hvert fylke. Ved færre påmeldte blir lag foreslått flyttet.
 • Fylkesmestere får kr 10 000,- i premie, og Norgesmesteren får kr 5 000,- i tillegg. 
 • Hvert lag får 4 forsøksruter på 1,6 x 8 meter som dyrkes i henhold til lagets valg av Norsk Landbruksrådgiving Nord-TrøndelagNorsk landbruksrådgiving Innlandet eller Norsk Landbruksrådgiving Øst.  
 • Dyrkingskostnader dekkes av konkurransens sponsorer.

Valgbare deler

 • Laget velger sted hvor dyrkingen skal foregå; Øsaker ved Kalnes, Hvam videregående skole, Brandval prestegård, Lena-Valle videregående skole eller Værnes prestegård
 • Sort i følge godkjent sortliste publisert før start
 • Såmengde
 • Gjødselslag også evt. flytende gjødsel men ikke husdyrgjødsel
 • Mengde og tidspunkt for gjødsling
 • Sprøytemidler og bladgjødsling i henhold til godkjent liste
 • Mengde og tidspunkt for sprøyting
 • Tidspunkt for tresking Tiltak skal være bestilt senest mandag i aktuell uke. Norsk Landbruksrådgiving tar forbehold om ledig kapasitet, spesielt i innhøstingen, da det også er mange andre forsøksfelt som skal høstes.

Avlingens verdi

 • Avlingens verdi regnes som den høyeste oppnåelige av mathavre, hestehavre og fôrhavre når frakt, tillegg og trekk er regnet med.
 • Mathavre avregnes etter pris som ved kontraktproduksjon hos Fiskå Mølle i henhold til innlevert forhåndsprøve. Pris er basispris pluss tillegg på 13, 10 eller 7 øre etter kvalitet. Fiskå Mølle anbefaler sortene Belinda eller Hurdal som erfaringsvis har gitt best kvalitet, men andre sorter kan også godkjennes.
 • Hestehavre avregnes som ved kontraktsproduksjon hos Felleskjøpet Agri, som betaler opptil 15 øre ekstra for hestehavre fra floghavrefrie bruk med levering til Steinkjer Kornsilo, Norsenteret på Kongsvinger og Eiker Mølle. 
 • Fôrhavre avregnes etter prisregime angitt i Kornguiden 2018/2019 fra Felleskjøpet Agri og etter gjeldende priser ved nærmeste kornmottak i henhold til innlevert forhåndsprøve og en rasjonell mengde. 
 • Prisene er avhengige av målprisen på havre som blir avtalt i jordbruksforhandlingene. Den var 2,50 kr/kg i 2017.
 • Avgift for markedsregulering er lik for matkorn og fôrkorn. Satsen blir bestemt av Statens Landbruksforvaltning i august 2018. 
 • Arealtilskuddene blir bestemt i jordbruksforhandlingene. I kornsesong 2015/2016 var disse kr 205,- pr dekar i sone 2 og 3 (Hvam og Brandval) og kr 240,- i sone 4-7 (Stjørdal). Arealtilskudd for økologisk landbruk regnes ikke med, da dyrkingen foregår på jord som ikke er omlagt til økologisk produksjon.

Kostnader

 • Såkorn og gjødsel i henhold til vedlagt prisliste for Felleskjøpet Agri pr 31. mars 2018 levert i storsekk. Priser er ikke oppdatert, men vil bli det før såing. 
 • Såing og gjødsling med kombisåmaskin kr 75/dekar (Leiepriser Norsk Landbruk)
 • Ekstra overgjødsling kr 12/dekar  
 • Sprøytemidler og bladgjødsel i henhold til vedlagt prisliste 
 • Kjørekostnad for sprøyting/bladgjødsling kr 16 pr dekar
 • Fraktkostnad mathavre til Fiskå Mølle er 3,5 øre/kg fra Øsaker. Det er uaktuelt å frakte mathavre fra Værnes.
 • Frakt til nærmeste kornmottak med leid traktor, henger og sjåfør settes til 0,50 øre/kg og km. Avstander fra åker til kornmottak er 5,6 km i Stjørdal, 14 km fra Brandval til Kongsvinger og 8 km i Sarpsborg. 
 • Andre kostnader settes likt for alle. Det omfatter jordarbeiding (100 kr/daa), tresking (110 kr/daa) og ugrassprøyting (15 kr/daa).

Gjødsel:

2018

 

 

Fullgjødsel 22-3-10

4,02

kr/kg

 

Fullgjødsel 25-2-6

3,74

kr/kg

 

Fullgjødsel 22-2-12

4,22

kr/kg

 

Fullgjødsel 20-4-11

4,03

kr/kg

 

Fullgjødsel 18-3-15

4,32

kr/kg

 

NPK 24-3,5-6

3,51

kr/kg

FKA import

NPK 27-3-5

3,65

kr/kg

Kun Trøndelag i FKA

Hybrid 17-4-10 (mingjøds med org matr) 

3,20

kr(kg

Ikke Trøndelag

OptiStart NP 12-23

5,80

kr/kg

 

Opti-NS 27

2,98

kr/kg

 

Opti-NK 22-12

4,02

kr/kg

 

Kalksalpeter

3,21

kr/kg

 

Urea A N46 m inhibitor

4,50

kr/kg

Ikke trøndelag

 

 

 

 

Såkorn:

 

 

 

Ringsaker

6,34

kr/kg

 

Haga

6,25

kr/kg

 

Odal

6,19

kr/kg

 

Belinda

6,09

kr/kg

 

Vinger

6,34

kr/kg

 

Gunhild

6,55

kr/kg

 

Våler

6,37

kr/kg

 

Steinar

6,42

kr/kg

 

Symhony

6,52

kr/kg

 

Galant (svensk sort) 

6,20

kr/kg 

Kun Østfold

 

 

 

 

ThermoSeed er + 0,20 kr pr kg. (ikke Galant)

 

 

 

For såkorn og gjødsel er priser oppgitt for storsekk, pr 28.2.

 

 

 

 

 

 

 

Plantevern:

 

 

 

Expres Gold

3,96

kr/g

 

Biowet klebemiddel

59,80

kr/liter

 

Ariane S

142,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Fastac 50

675,00

kr/liter

 

Sumi Alpha

649,00

kr/liter

 

Karste

1500,00

kr/liter

 

Biscaya

950,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Acanto Prima

334,00

kr/kg

 

Proline

800,20

kr/liter

 

Delaro

646,00

kr/liter

 

Comet Pro

492,00

kr/liter

 

Bumper

470,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Cycocel 750

118,50

kr/liter

 

Trimaxx

464,00

kr/liter

 

Moddus Start

620,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Mantrac

66,00

kr/liter

 

Gramitrel

51,00

kr/liter

 

Pepton

67,50

kr/kg

Ikke Trøndelag

Med forbehold om tastefeil i prisene. Andre varer kan også brukes forutsatt likt utgangspunkt for pris. Med forbehold om at forsøksringen kan skaffe varen innen rimelig tid.

Sponsorer 2018

Tidligere resultater og sortsprøvinger

Havrekalenderen

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish -�Informasjonskapsler