Hopp til hovedinnholdet

Felles erfaringer i Havre-NM 2021

To karer i en grønn havreåker

Anders Klaseie delte sine notater fra havredyrkinga i 2020, og han vant en storsekk med Ridabu havre fra Graminor. Klaseie sådde havren på Eidsvoll, og i juli fikk han besøk av Bjørn Eivind Engebretsen, styremedlem i Havreforeninga og fagrådgiver korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Norsk Havreforening inviterer alle norske havredyrkere til å dele sine valg og avlingsdata fra årets dyrking i Havre-NM 2021. Felles erfaringer er nyttige når man skal velge havresort, gjødselmengde og andre tiltak neste år.

Klikk her for å delta

 

Over tre hundre havredyrkere har delt sine valg, problemer og avlingsdata de siste to årene gjennom spørreundersøkelsene til Norsk Havreforening. Det kan andre havredyrkere ha nytte av.

Deling av erfaringer har avløst tidligere lokale dyrkingskonkurranser i Trøndelag og på Østlandet. Målet med Havre-NM har hele tiden vært å bidra til faglige diskusjoner om gode valg i havredyrkinga.

Fine premier som alle havredyrkere kan vinne

Også i årets Havre-NM trekkes premiene blant de som svarer på spørsmålene i undersøkelsen.

På årets premieliste er en storsekk såkorn fra Graminor, gjødsel fra Yara, jordprøver fra Eurofins, spireprøver fra Kimen, gavepremier fra Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn og smaksprøver på havreprodukter fra Møllerens og Axa. Du kan også vinne «Kornboka – brødets og ølets historie» av Åsmund Bjørnstad, professor i genetikk og planteforedling, forfatter, lyriker og styreleder i Havreforeningen.

Men den viktigste premien er en felles erfaringsbank, som alle får tilgang til.

Nasjonale og lokale funn

Erfaringene fra de siste to årene er presentert i et regneark hvor havrebønder selv kan velge hvem de vil sammenligne seg med. Det samme er planen i år. I tillegg kom det nasjonale funn som er et utgangspunkt for diskusjoner:

  • 4 kg redusert avling for hver dag utsatt såing
  • 17 kg økt avling pr kg tilført nitrogen pr daa mellom 10 og 15 kg/daa
  • 69 kg/daa økt avling ved bruk av stråforkortingsmidler
  • 84 kg/daa i avlingsreduksjon ved dyrking av havre etter havre
  • 45 -175 kg/daa i avlingsreduksjon ved middels til store ugrasproblemer
  • 23 kg/daa i avlingsøkning ved delt gjødsling
  • 53 kg/daa i avlingsøkning ved soppsprøyting
  • 18 kg/daa i avlingstap ved elgbeiting

Flere svar gjør tallene sikrere

Samlingen av erfaringer kan bidra til å gjøre det enklere å gjøre gode valg for den enkelte. Og jo flere svar som ligger bak, jo bedre blir grunnlaget. Slik kan disse erfaringene være et supplement til sortsprøvinger fra NIBIO, som kommer i desember, dyrkingsråd fra leverandørene og rådgivning fra Norsk Landbruksrådgiving, når den enkelte skal velge havresort og dyrkingsstrategier for neste sesong. Årets undersøkelse har også nye spørsmål om pH i jorda, vanning og vanninnhold i avlinga. Med dette på plass vil vi også prøve å si noe om økonomi.

Over 4000 norske havredyrkere får i disse dager en invitasjon til å delta i undersøkelsen. Svarfristen er utsatt til 21. februar for at alle som har levert og fått avregnet havren kan delta med nøyaktige avlingsresultater. Resultatene blir presentert på norskhavre.no i mars.

Kontaktpersoner

  • Åsmund Bjørnstad, styreleder i Norsk Havreforening, telefon 481 80 054, asmund.bjornstad@nmbu.no
  • Karstein Brøndbo, sekretær i Norsk Havreforening, telefon 907 54 114, post@norskhavre.no
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish -�Informasjonskapsler