top of page

Alkalisk havre til mjølkeku

- Kan alkalisk behandling av havre kan vere ein måte å auke produksjonen av mjølk og samtidig oppretthalde ein høg norskandel i fôrrasjonen? Jakob Andre Rønnekleiv stiller spørsmålet i sin masteroppgave ved NMBU.


Sjå oppgåva herbottom of page