top of page

Fagmøte og årsmøte på Hvam 1. mars 2023 for Norsk Havreforening


Årsmøte Norsk Havreforening 2023 - innkalling og årsmøtedokumenter
.pdf
Download PDF • 1.69MB


Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page