top of page

Felles erfaringer i Havre-NM 2022

Norsk Havreforening inviterer alle norske havredyrkere til å dele sine valg og avlingsdata fra årets dyrking i Havre-NM 2022. Felles erfaringer er nyttige når man skal velge havresort, gjødselmengde og andre tiltak neste år.

Hvor stor havreavling fikk du i år? Og hva gjorde du for å få det til? Finn fram notatene om du vil dele dine erfaringer. Det er frivillig, gratis og anonymt. Fristen er 20. februar 2023.


Ja - jeg er klar til å dele mine erfaringer fra havredyrkinga i 2022!

Havreforedlerne Espen Sannes Sørensen og Constantin Jansen hos Graminor med den nye havresorten Mo som er avlingsmessig på høyde med Hurja og bedre på avling enn Ridabu, som vant fjorårets Havre-NM.

Du er invitert til å dele dine valg og avlingsdata fra årets dyrking i Havre-NM 2022.

Klikk her for å delta

Sammenlign deg med havredyrkere som dyrker under nesten samme forhold. Det er den største fordelen med erfaringsbanken, som i år passerer tusen avlingsdata.

Vinn nytt såkorn eller en storsekk gjødsel

I årets Havre-NM trekkes premier for over 50 000,- kroner blant de som svarer på spørsmålene i undersøkelsen:

 1. 1 en sekk såkorn av den nye havresorten «Mo» fra Graminor

 2. 1 storsekk med gjødsel fra Yara

 3. 1 stk R1 regnsensor inkludert ett års abonnement fra EasyGrowth

 4. En stor Albrecht-analyse fra VitalAnalyse og en times telefonveiledning fra Sunn Jord AS på grunnlag av analyseresultatene

 5. 1 gavekort på kr 3000,- på ferdig spredd kalk fra Franzefoss Minerals

 6. 2 stk jordvekststatus, kombinert plante- og jordanalyse med gjødselanbefaling, nyhet verdt kr 1900,- fra Eurofins Agro Testing AS

 7. 2 stk såkornanalyser for havre med prøvebeising fra Kimen Såvarelaboratoriet AS

 8. 2 stk gavekort i FK-butikken på kr 500,- fra Felleskjøpet Agri SA

 9. 1 arbeidsdress fra Fiskå Mølle

 10. 1 stk gavekort på kr 750,- fra Strand Unikorn

 11. 1 års gratis abonnement fra Jordplan

 12. 1 års abonnement på Skifteplan for en driftsenhet fra Agil kompetanse AS

 13. 1 kasse gryn, komle, frokostblanding osv fra Stangeland Mølle

 14. 1 kasse havreprodukter fra Norgesmøllene

 15. 1 kasse havreprodukter fra Lantmännen Cerealia

 16. 1 kasse havreprodukter fra Tøsse Mølle

 17. 1 pakke havreprodukter fra Volda Elektrisk Mylne

 18. 1 pakke havreprodukter fra Imres Granola

 19. 1 stk «Kornboka - brødets og ølets historie» av Åsmund Bjørnstad fra Norsk Havreforening

 20. 1 stk «Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen fra Debio

 21. En pakke Vixeran (250g), et gjødselprodukt/biostimulant med nitrogenfikserende bakterier, fra Syngenta

 22. 1 pakke Gryr havre-produkter fra TINE til kr 500,-


Men den viktigste premien er en felles erfaringsbank, som alle får tilgang til.

Prøv ny sort, kalk eller økologisk havre

Erfaringene fra de siste tre årene er presentert i en artikkel på norskhavre.no. Hovedpunkter fra den:

 • Forgrøden er viktig: 79 kg lavere avling med havre etter havre.

 • Best dekningsbidrag med Ridabu, Belinda og Våler, over 1000 kr/dekar.

 • Haga er den beste tidligsorten, høsta innen 111 dager etter såing.

 • Gjødsling etter forventa avling lønner seg. + 15 kg avling/kg N.

 • Kalking lønner seg også. Dårligere avlinger på jord under pH 5,7.

 • Økologisk havredyrking lønner seg, og det er underskudd på økologisk mathavre.

 • Stråforkorting lønte seg, mer usikkert for sopp- og insektsprøyting.

 • Elg og hjort kan gjøre stor skade i havreåkeren.

 • DON er ikke lenger noe stort problem.

Flere svar gjør tallene sikrere

Når flere legger inn sine data, blir tallene sikrere. Erfaringene kan være et supplement til sortsprøvinger fra NIBIO, som kommer i desember, dyrkingsråd fra leverandørene og rådgivning fra Norsk Landbruksrådgiving, når du skal velge havresort og dyrkingsstrategi for neste sesong. Årets undersøkelse har også nye spørsmål om fosfortall og fosforgjødsling, som vi håper kan gi interessante svar.

For deg som dyrker flere havresorter

Havre-NM er i utgangspunktet en innsamling av en erfaring pr bruk. Hvis du dyrkere flere sorter havre eller ønsker å registrere ulike erfaringer på ulike skifter, er det fint om du sender en e-post til post@norskhavre.no og ber om spørreskjema for flere skifter.

Svarfristen er mandag 20. februar 2023

Resultatene blir presentert på norskhavre.no i mars.

Klikk her for å svare på undersøkelsen som er Havre-NM 2022Klikk på videoen for å se hvordan du kan bruke resultatene.

bottom of page