top of page

Fiskå Mølle best i Havre-NM 2018


Fiskå Mølle Flisa og daglig leder Kjetil Aanstad (midten) pluss Jan Skulstad (t.høyre) mottar prisen for seier i årets havre-NM. Prisen blir overrakt av Trond Buraas fra Graminor (styremedlem i Havreforeningen) Fiskå Mølle Flisa vant årets norgesmesterskap i havredyrking. Mesterskapet ble i år arrangert på tre lokaliteter i henholdsvis Østfold, Hedmark og Trøndelag.

Tekst og foto: Erling Mysen <er-mys@online.no> Først publisert 18.12.2018

Klart høyest avlinger i dette tørkeåret fikk vi på siltjorda i Solør. Her ble norgesmesteren kåret. Fiskå Mølle Flisa oppnådde et dekningsbidrag på kr 983 med 573 kg i avling. De sådde da 22 kg av sorten Våler og gjødslet med 55 kg 22-2-10 og ingen overgjødsling. Nr 2 i NM ble Norsenteret på Kongsvinger. De klarte 3 kg lavere avling enn Fiskå, men fikk litt større avlingsverdi. Norsenteret valgte sorten Vinger og vårgjødslet omtrent det samme som Fiskå Mølle Flisa, men de overgjødslet med N-gjødsel. Overgjødslinga gav trolig svært liten effekt i år. Eller det kan være at Fiskå Mølle vant på grunn av havresorten Våler. Våler har i år gitt større avling enn sorten Vinger på Østlandet.

I Trøndelag ble det delt seier mellom Mære Landbruksskole og Trøndersk kornutvalg. Lagene her vant med moderat vårgjødsling og ingen overgjødsling. Mære Llandbrukskole hadde 20 kg høyere avling men samtidig tilsvarende høyere kostnader pga større såkornmengde og sprøyting mot insekter. Også i Trøndelag virket det være tilnærmet null effekt på overgjødsling og lag som overgjødslet kom lenger ned på lista. Alle lagene i Trøndelag valgt sorten Haga.

I Østfold ble avlingene katastrofalt dårlige eller varierte fra under 100 til 120 kg/daa. Alle lagene hadde negativt dekningsbidrag. Best var FK Agri Sarpsborg og kornbøndene «Gutta Krutt» fra Rygge.

Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page