top of page

Havregrynsmøllene i Rogaland


Målfrid Grimstvedt har skrevet et stykke om Havregrynsmøllene i Rogaland. Det er ble delt på nettsiden til Jærmuseet i 1999. Her er link til artikkelen, som er en pdf. Foto: Jæren Havremølle i sandes av Gabriel Bore. Havregrynsmøllene i Rogaland


Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page