top of page

Personvernerklæring for Norsk Havreforening

Ditt personvern er viktig for Norsk Havreforening, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Norsk Havreforening skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.


Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Daglig leder i Norsk Havreforening er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Norsk Havreforening.


Vår behandling av personopplysninger

Vi henter og bruker følgende data i forbindelse med påmelding til arrangementer og ved påmelding til nyhetsbrev via www.norskhavre.no

 • Fornavn og etternavn

 • Postadresse/gatenavn

 • Postnummer og -sted

 • Firma eller organisasjon

 • Posisjon

 • E-postadresse

 • Mobilnummer

 • Historikk

 • IP-adresse

 • Informasjonskapsler (valgfritt) Se mer informasjon på https://norskhavre.no/cookies/list

 • GEO-lokasjon (valgfritt)

Vi lagrer din maskins IP-adresse av sikkerhetsmessige hensyn i tilfelle det oppdages forsøk på svindel eller andre kriminelle handlinger.

Vi lagrer informasjonskapsler på din maskin i forbindelse med bruk av Google Analytics, se /cookies/list

Kortnummer - debet/kredit og personnummer oppgitt i forbindelse med påmelding via deltager.no eller lignende lagres ikke av oss.


Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Informasjon om deltagere på våre arrangementer blir lagret i vårt kontaktregister. Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.


Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Medlemskap i Norsk Havreforening er offentlig, og vi deler listen over bedrifter og enkeltpersoner som er medlem, da vi regner en interesse for havre for en svært liten følsom opplysning. Vi deler også navn og sted på vinnere av Havre-NM. Andre data innsamlet av Havreforeningen holdes hemmelig. Deltakelse i Havre-NM i perioden 2019-2022 er anonymisert, og her deles anonymiserte data om hvordan den enkelte produsent har produsert havre dette året. For å gjøre identifisering vanskeligere i kommuner med svært få havredyrkere, vil areal-opplysninger ikke bli delt.


Bruk av databehandlere

Norsk Havreforening inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.


Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Norsk Havreforening lagres hos Berg Idd og Aremark regnskapslag, Rødsveien 46, 1781 Halden og hos MailChimp/The Rocket Science Group LLC d/b/a i Atalanta i USA. Norsk Havreforening har databehandleravtale med selskapet som inneholder EUs standardklausuler.


Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, bør du først at dette opp med oss på post@norskhavre.no. Du kan også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Registrer opplysningene, så er abonnementet i gang.

Ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt får du:

 • Vite om aktuelle møter og arrangementer

 • Få meldinger om aktuelle havrenyheter

Avslutte abonnement

Om du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst avregistrere deg ved å klikke på lenken nederst i det siste nyhetsbrevet du mottok.


Din sikkerhet

Informasjon og kontaktopplysninger vil ikke bli gitt videre til en tredjepart. 

Sist endret 7. desember 2022

Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page