top of page

Store fritflugeåtak i august 2019

Fleire viktige kornområde på Austlandet har fått skadar på avlingar grunna fritfluger. (07.09.2019)

https://www.nibio.no/nyheter/unormalt-store-fritflugeatak-pa-korn-i-august


bottom of page