top of page

Medlemmer i Norsk Havreforening

Følgende bedrifter, organisasjoner og personer er medlemmer i Norsk Havreforening: 

Anders Klaseie

Andreas Broch

Anne Kjersti Uhlen

Audun Blegen

Bjørn Gimming

Bjørn Lende

Braskereidfoss Kornsilo SA 

Dag Sæther

Emil Buvarp 

Emil Aarhus

Erik Aaberg

Erlend Røhnebæk

Erling Mysen

Felleskjøpet Agri SA

Fiskå Mølle Moss AS

Frode Neergård

Graminor AS

Imres Granola

Jan Ferstad

Kalnes videregående skole

Karl Henrik Laache

Lantmannen Cerealia AS

Lars Kristen Holst

Lars Reitan

Nibio

Nofima Mat

Norges Bygdekvinnelag

Norgesmøllene AS

Ole-Kristian Bergerud

Per Fossen Hals

Roar Thorstensen

Rune Sandsether

Sigbjørn Leidal

Stangeland Mølle AS

Stefan  Gundersen

Strand Unikorn AS

Sverre Lang-Ree

Thor Harald Bjoner

Torstein Bjerke

Trygve Bøhle 

Trøndersk kornutvalg

Tøsse Mølle

Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU)

Vidar Thobru

Volda Elektriske Mylne AS

Åsmund Bjørnstad 

bottom of page