top of page

Norsk Havreforening

Markdag på Lena med medlemmer i Norsk Havreforening

Norsk Havreforening er en ideell forening hvor målet er å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre.

Bli medlem i Norsk Havreforening hvis du ønsker å bidra til økt fokus på norsk havre. Vi ønsker alle som er interessert i havre - fra julenek til medisinsk bruk - som medlem i Norsk Havreforening.

Vedtatt på stiftelsesmøtet 13. februar 2008.

Følgende bedrifter, organisasjoner og personer er medlemmer i Norsk Havreforening: 

her finner du pressemeldinger

Styret ble valgt ved årsmøtet i Norsk Havreforening 28. februar 2022.

bottom of page