top of page

Norsk havreforening stiftet i 2008

- Havre er et tilnærmet optimalt næringsmiddel for mennesker, spesielt nordisk havre som er dyrket i kaldt og fuktig klima. Den har et høyt innhold av kostfiber, gunstige fettsyrer og proteiner som bidrar til å holde oss friske lenge, sier nyvalgt leder i Norsk havreforening, Carsten Arnt-Jensen.


Publisert første gang 28. mai 2008

26 personer fra kornbransjen; kornhandlere, møllere, forskere og havredyrkere stiftet Norsk havreforening 8. februar 2008.

Norsk havreforening er en ideell forening hvor målet er å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre.

Norsk havreforeningen vil tilrettelegge regelmessige møter og konferanser med fokus på havre. Foreningen vil markedsføre fordeler ved å bruke havre som mat og fôr, analysere og vedlikeholde markedsinformasjon, drive aktiv lobbyvirksomhet for havre, opprette og oppdatere en webportal om havre og initiere forskning. Medlemskap i foreningen er åpent for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen skal drive sin virksomhet i Norge, men også aktivt samarbeide med internasjonale interesseorganisasjoner der dette bidrar til formålet.

I tillegg til leder Carsten Arnt-Jensen, består havreforeningens første styre av Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp, kornbonden Bjørn Gimming og Bent Solbakken i Lantmännen Mills i Moss. Varamedlemmer er Rune Åmli, Fiskå Mølle, Magne Gullord, Graminor og Kristian Thunes, Unikorn. I valgkomitéen ble Øivind Juel, Felleskjøpet Agri, Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvold og Stephan Sahlstrøm, Matforsk valgt.Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Σχόλια


bottom of page