top of page

Oppfordrer havredyrkere til å be om såkornkontrakt


- Flinke havredyrkere bør dyrke såkorn så vi får nok såkorn til alle som vil dyrke havre og til beredskapslager. Det er godt betalt, sier Rune Sandsether, leder i Norsk Havreforening.


Pressemeldingen ble først publisert i januar 2020 - siden har tilgangen til såkorn av havre blitt vesentlig bedre.


Det nå er økende etterspørsel etter havre både i matindustrien og kraftfôrindustrien. Dermed er det også behov for mer såvare. Søker flere såkorndyrkere – Vi vil gjerne komme i dialog med flinke havredyrkere som har arealer frie for floghavre og hønsehirse. De må også ha styr på egen logistikk med tresker, tørke og eget lager, sa Jostein Fjeld, plantekultursjef i Strand Unikorn på årsmøtet i Norsk Havreforening. – Vi legger også stor vekt på å få opp arealene med såkorn til havre. Mange av våre dyktige såkornavlere på bygg har i år fått tilbud om kontrakt på havre i stedet for bygg. Vårt havreareal er økt med nesten 10 000 dekar til kommende sesong, sa Finn Bjørnå, fagsjef såvare i Felleskjøpet Agri. Han har også plass til noen flere flinke havredyrkere på laget. Såkornhandlerne var stort sett tomme for norsk såkorn av havre ved nyttår. Selv om det var satsa på å øke produksjonen av såkorn, og avlingene i 2019 var over det normale, er tilgangen for liten. Dårlig spireevne pga frittflue I år er det lav spireprosent i havre fordi mange korn er drept av frittfluelarver. Sein egglegging har gjort at larvene har skadet en stor andel av havrekorna, og enkelte såkornprøver har vært nede i 10 prosent spireevne. Det anbefales derfor å sende inn spireprøve til Kimen Såvarelaboratoriet for alle som tenker på å bruke eget såkorn. Dispensasjon og import Etter en felles søknad fra Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn har Mattilsynet gitt dispensasjon for salg av såkorn med spireevne ned til 80% for seine havresorter, men ikke for tidlige sorter. Normalt er kravet 85%. Såkornhandlerne har også søkt og fått tillatelse fra Landbruksdirektoratet til å importere såkorn av havre uten toll. - Vi vil levere finske sorter utover våren, sier Finn Bjørnå, fagsjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri. I første omgang er det snakk om sortene Niklas, Steinar og Harmony. Etter hvert også Matty og Avenue. I tillegg vil det bli importert Dominik fra Danmark til erstatning for Gunhild for de som har problemer med nematoder. - De finske sortene er det beste vi kan få, gitt den situasjonen vi er i nå, sier Trond Buraas, Graminors havreforedler, som står bak de norske havresortene som er på markedet i dag. – Våre tidlige sorter, Ringsaker, Haga og Odal, gir bedre avling enn de finske, og våre seine sorter er sterkere mot fusarium. Vi får økt verdiskaping i norsk landbruk ved å bruke norske sorter og norsk såkorn, konkluderer Buraas. God betaling for såkornet Det følger mer ansvar og ekstra arbeid med lagring og ekstra renhold for å holde sortene fra hverandre når man dyrker såkorn. Til gjengjeld er såkorn den best betalte spesialproduksjonen innen kornproduksjon, og havre er den sorten med høyest tillegg med opp mot 60 øre ekstra pr kg over målpris. – Jeg vurderer å melde meg som såkorndyrker, sier Rune Sandsether, som i fjor leverte mathavre av sorten Vinger til Fiskå Mølle. Havrebonden på Klokkarstua fikk for noen år siden en norsk havresort oppkalt etter seg. Den heter Hurum. Såkornleverandørene Kontaktpersoner: Finn Bjørnå, Felleskjøpet Agri, Finn.Bjorna@felleskjopet.no, +47 416 21 470 Jostein Fjeld, Strand Unikorn, Jostein.Fjeld@strandunikorn.no, +47 951 50 157

Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page