top of page

Kalnes videregående skole

Kalnes videregående skole

Kalnes videregående skole i Østfold tilbyr fagutdanning innen landbruk med mye praktisk undervisning, studieforberedende naturbruk og deltids samlingsbasert agronomkurs for voksne.

Se Kalnes sitt opplæringstilbud

bottom of page