top of page

Kornanalyser

havrebar_size-large.jpg

Kimen Såvarelaboratoriet er norsk kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.

Veiledningsanalyser

Veiledningsanalyser

Dyrkere som ønsker å bruke såvare fra egen avling, kan også sende inn prøver for å få informasjon om avlinga er egnet som såvare (veiledningsanalyser).

I spireanalysen bestemmes det maksimale spiringspotensialet (andelen av normale spirer og friske uspirte frø) til et såvareparti. I tillegg kan en få opplysninger om frøets spirehastighet (forteller oss hvor raskt og jevnt det spirer), og om kornet er spiretregt. Spiretreghet opptrer ofte etter en kald og fuktig sommer. Hvis kornet fortsatt er spiretregt om våren, vil det gi dårlig og ujevn oppspiring, dersom det er varmt i jorda.

Spireanalysene tar fra 10 – 28 dager, alt etter hvilken art som blir undersøkt. Dersom det er liten tid til rådighet, f.eks. for høstkorn, kan innholdet av spiredyktige frø bestemmes ved en såkalt tetrazoliumanalyse (hurtiganalyse). Da foreligger svaret etter et par dager.

Les mer hos Kimen Såvarelaboratoriet

bottom of page