top of page

Såkorn havre

Såkorn havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.


Les mer hos Fiskå Mølle

Såkornrensing

Såkornrensing

Rensing av eget korn til såkorn er den billigste måten å anskaffe såkorn på. Oversikten fra Braskereidfoss Kornsilo viser hvordan du går fram for å rense såkorn.

Les mer hos Braskereidfoss Kornsilo

Se også Kornanalyser for å undersøke behov for beising

Vinger Havre ThermoSeed 500 kg

Vinger Havre ThermoSeed 500 kg

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. Vinger har samme veksttid som Odal og har ligget litt over Odal i avling. Vinger er vel så stråstiv som Belinda. Ser ut til å være sterk mot fusarium. Lavt skallinnhold.


Les mer hos Felleskjøpet Agri

Havre til viltåker

Havre til viltåker

Eittårig blanding for hjortevilt. Rask etablering. Inneheld havre, korsblomstra vekstar, raigras og kløver. Havre set små krav til jordart og jordkultur.


Les dyrkingsråd for viltåker hos Felleskjøpet

Natura Grønfôr Havre

Natura Grønfôr Havre

Havre i blanding med erter og vikker. Ein slått. Kan brukast som dekkvekst.


Såmengde 20 kg/daa. Pakning: 25 kg.

Les mer hos Felleskjøpet

Vinger havre

Vinger havre

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet.

Nye havresorter

Nye havresorter

Målene med Graminors foredlingsprogram og representasjon av plantemateriale av havresorter, er å fremskaffe sorter som har gode dykningsegenskaper og egnede kvalitetsegenskaper til forskjellige formål.


Graminor er eid av Felleskjøpet Agri, Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Norges Miljø - og biovitenskapelige Universitet og Nibio, Strand Unikorn AS og AL Gartnerhallen.


Les mer om foredlingsarbeidet på havre hos Graminor

bottom of page